Terms and Conditions

Умови використання сайтуЯкщо Ви використовуєте даний сайт то Ви:
- підтверджуєте: що Ви є особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, маєте повну цивільну дієздатність; та
- безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте умови, викладені нижче та розумієте наслідки використання цього Сайту; та
- підтверджуєте, що ознайомлені з цими умовами та надаєте свою згоду діяти строго з урахуванням цих умов при користуванні Сайтом та створенні Замовлень та у випадку порушень, вказаних умов погоджуєтеся, що Агентство має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до цих умов ц та положень застосовного законодавства; та
- надаєте згоду на збір та обробку ваших персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (політик конфіденційності), викладених за цим посиланням; та
- ви надаєте згоду, підтверджуєте і розумієте, що списання коштів за послуги з вашого рахунку може здійснювати Постачальник Послуг / Перевізник чи Агентство (його партнери чи афілійовані особи).

Визначення термінів:
«Агентство» «ми» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІЛОТ ВЕБ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІЛОТ», PILOT TRAVEL INC. та афілійовані особи
«Ви», «Клієнт», «Користувач», «Покупець», «Пасажир» - фізична особа, яка користується Сайтом та/або здійснює Бронювання та / або є стороною договору про надання Послуг з відповідним Постачальником Послуг / Перевізником. Користувач може також бути і Покупцем і Пасажиром чи Клієнтом.
«Сайт» - відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Агентству, розташований в мережі Інтернет за адресою pilot.ua, разом з усіма сторінками та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується: відображення інформації для Користувачів про Послуги/Додаткові послуги; надання технічної можливості створення Бронювання / Замовлення, через Систему Бронювання яка доступна на цьому Сайті;
«Замовлення», «Бронювання», - належним чином створений на Сайті запит самостійно обраних Клієнтом послуг, що передбачає закріплення обраної послуги за конкретною фізичною особою (або особами) та підтверджується і приймається Агентством. Будь-яке Замовлення / Бронювання буде вважатися прийнятим Агентством лише після отримання підтвердження про оплату за послугу від Клієнта та надсилання належного підтвердження від Агентства Клієнту. Замовлення може передбачати передоплату або повну оплату в момент його створення, або оплату у відведений для цього строк після його підтвердження. Неоплачене Замовлення означає, що воно зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Клієнтові, який його сформував. Неоплачене Замовлення / Бронювання скасовується після спливу строку, відведеного на його оплату.
«Послуга» - послуга, що надається Клієнту Постачальником Послуг / Перевізником. Постачальники Послуг / Перевізники не зобов’язані надавати Клієнтам будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані у Замовленні. Послуги і Додаткові Послуги разом чи окремо можуть вживатися у цьому Договорі як «Послуги».
«Послуги Агентства» - комплекс дій, що надається безпосередньо Агентством і включає в себе: відображення на Сайті інформації про туристичні та інші Послуги; надання технічної можливості створення Замовлення Послуг, через Систему Бронювання яка доступна на Сайті. Обсяг і вартість Послуг Агентства повідомляються Клієнту під час Бронювання чи його зміни/скасування та в умовах користування кожним окремим Сервісом Сайту і під час оплати може зазначатися як «Сервісний Збір» або входити до загальної вартості Послуги. Оплата вартості Послуг Агентства може бути складовою вартості Послуг, яка підлягає оплаті Покупцем одночасно із замовленням Послуги, або вказується окремо.
«Електронний квиток/маршрут-квитанція», «електронний ваучер», «страховий поліс», «квиток», «авіаквиток» — електронно-цифровий документ/бланк, який: зберігається в системі Постачальника Послуг / Перевізника або в глобальній системі бронювання;  містить повний набір даних про Послугу;  залежно від обраної послуги може відображати ідентифікаційні дані Агентства, Постачальника Послуг / Перевізника, Покупця та Пасажирів; засвідчує придбання Послуги чи її Бронювання;  підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою; зобов’язує Постачальника Послуг / Перевізника надати Послугу. Такий електронно-цифровий документ формується у вигляді електронного документа надсилається на електронну пошту Клієнта.
«Система Бронювання» - інформаційна система, що містить відомості про Послуги (в тому числі: розклад рейсів, норми перевезення, категорії та характеристики транспортних засобів (для транспортних послуг), дані про види транспортних засобів, наявність вільних місць, тарифи Перевізників та Постачальників Послуг, правила їх застосування).  Інформація  у Системі Бронювання розміщується на Сайті відповідно до того, як вона представлена в глобальній дистрибутивній системі (GDS), системах бронювання Постачальника Послуги/Перевізника або їх повноважених представників. Враховуючи це, Інформація в Системі Бронювання може бути у будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Клієнтові пропонується використовувати Систему Бронювання в режимі «як є та як доступно».
«Перевізник» - особа, яка виступає безпосереднім постачальником Послуги з перевезення пасажирів.
«Постачальник Послуг» - особа, яка виступає безпосереднім продавцем/постачальником Послуг та/або надає туристичні та інші Послуги відмінні від послуг з перевезення пасажирів.
«Правила Надання Послуг» або «Правила тарифу» - умови Постачальників Послуг/Перевізників, відповідно до яких здійснюється бронювання, купівля, використання, анулювання, зміна та/або повернення відповідної Послуги та які є обов’язковими для ознайомлення, погодження та виконання Користувачами. Правила Надання Послуг встановлюються Постачальниками Послуг / Перевізниками відповідно до їх власних комерційних умов, та відповідних вимог законодавства та міжнародних правил, які можуть застосовуватися до такого виду Послуг.

1.Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом (отримуєте доступ чи повторний доступ до Сайту), та/або реєструєтеся на Сайті, та/або створюєте бронювання чи замовлення будь-яких Послуг, та/або направляєте запит у Службу підтримки, залишаєте відгук на Сайті, чи надсилаєте повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті, ви:
безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте умови, викладені тут та розумієте наслідки використання цього Сайту; та
підтверджуєте, що ознайомлені з даними умовами, надаєте свою згоду діяти строго з урахуванням цих умов при користуванні Сайтом та створенні Замовлень та у випадку порушень, вказаних умов погоджуєтеся, що Агентство має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до даних умов та положень застосовного законодавства; та
надаєте згоду на збір та обробку ваших персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (політик конфіденційності), викладених за цим посиланням; та
надаєте згоду Агентству (його партнерам чи афілійованим особам) діяти від вашого імені та на вашу користь в якості вашого представника в процесі створення Бронювання та оплати замовлених послуг на користь Постачальників Послуг / Перевізників. Якщо цього вимагає придбання вибраної вами послуги, цим ви надаєте згоду, підтверджуєте і розумієте, що списання коштів за послуги з вашого рахунку може здійснювати Постачальник Послуг / Перевізник чи Агентство (його партнери чи афілійовані особи); та
погоджуєтесь з тим, що самостійно та усвідомлено здійснюєте вибір послуг та  несете відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній на Сайті, а також інформації, наданої Агентством. Перед прийняттям будь-яких рішень ви зобов’язуєтесь самостійно вивчити всю доступну інформацію про послуги (у тому числі ту, на яку йде відсилання до зовнішніх джерел інформації), і отримати консультацію у кваліфікованого фахівця чи отримати інформацію з інших доступних джерел.

2.Агентство на власний розсуд може час від часу вносити зміни до даних умов. Агентство публікуватиме зміни на цьому Сайті, вказуючи дату останньої редакції. Агентство не має зобов’язань повідомляти вас про внесення змін до умов, окрім як публікувати їх на цьому Сайті. Зміни вступають в дію з дати публікації. Ви зобов’язуєтесь самостійно та регулярно перевіряти оновлення умов. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що використання цього Сайту після дати публікації змін означатиме вашу повну та безумовну згоду зі зміненими умовами.
Якщо ви не приймаєте змінені умови, ви повинні припинити користуватися Сайтом.

3.Правила Надання Послуг/Правила тарифу, доступні при здійсненні Бронювання, можуть бути викладеними англійською мовою, із доступним автоматичним перекладом на вибрану вами мову. Здійснюючи Бронювання ви погоджуєтеся із такими умовами викладення інформації про Правила Надання Послуг/Правила тарифу та зобов’язуєтеся самостійно з ними ознайомлюватися та отримувати консультацію щодо тексту, умов та коректності перекладу на вибрану вами мову до моменту створення Бронювання. Якщо у вас виникають  питання, щодо умов викладених у Правилах Надання Послуг/Правилах тарифу ви зобов’язуєтеся отримати необхідну консультацію. Створення Бронювання підтверджує ваше розуміння всіх умов надання Послуг, отримання повної і достовірної інформації щодо послуг, вашу безумовну згоду з Правилами Надання Послуг/Правилами тарифу і ви несете одноособову відповідальність за всі ризики пов’язані із замовленням Послуг відповідно до погоджених умов. При Замовленні Послуг (однієї чи кількох) ви зобов’язуєтеся самостійно перевіряти, чи Правила Надання Послуг/Правила тарифів для кожної окремої Послуги не суперечать одне одному. Ви підтверджуєте, що Правила надання Послуг/ Правила тарифів для кожної окремої Послуги, та будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті викладені  ясно, всебічно, однозначно, в наочній, зрозумілій та доступній формі. Якщо у вас виникають питання щодо викладеної інформації на Сайті, зверніться, будь ласка, до Служби підтримки.

4.Ці умови, Договір IATA, Правила Надання Послуг/Правила тарифу, а також будь-які політики та повідомлення Агентства  як під час створення Замовлення/Бронювання, так і в будь-який інший час, складають цілісну угоду між вами та Агентством щодо користування Сайтом, створення Бронювань / Замовлень Послуг та замовлення Послуг Агентства.

5.Вводячи інформацію на Сайті Ви підтверджуєте, що вся інформація, надана вами, у тому числі інформація, вказана при реєстрації є достовірною, точною, актуальною та повною. Ви зобов’язуєтеся своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані, слідкувати за їх точністю та актуальністю. Ви підтверджуєте, що вся інформація про Пасажирів, вказана вами при створенні Замовлення є достовірною, точною, актуальною та повною і Ви маєте необхідні повноваження від відповідних осіб розпоряджатися такою інформацією. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за введену інформацію.

6.Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв'язку в тому числі, але не виключно:
- електронна пошта та
- sms повідомлення (тут і надалі включає в себе разом чи окремо: sms, push-повідомлення, viber-повідомлення чи повідомлень іншого типу чи способу передачі на вказаний Вами на Сайті номер телефону)
в процесі користування Сайтом, а також на електронну доставку повідомлень (електронна пошта, sms повідомлення), пов’язаних із користуванням Сайтом, Замовленням Послуг.
Ви погоджуєтеся з тим, що Агентство може моніторити та записувати телефонні дзвінки та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та підвищення кваліфікації персоналу та виконання зобов’язань чи використання, реалізації та захисту своїх прав та законних інтересів.
Ви погоджується та підтверджуєте, що всі надіслані Вам повідомлення за допомогою електронних засобів зв’язку відповідно до вашого запиту прирівнюються до  комунікації на паперових носіях; та всі електронні та системні дані, що зберігаються у Системі Бронювання Агентства чи GDS, разом чи окремо є обов’язковими, належними і достатніми доказами при вирішенні можливих претензій/суперечок.
Ви погоджуєтеся та надаєте дозвіл Агентству збирати інформацію про створені Замовлення на Сайті з метою надсилання повідомлень про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги.

7. Ви використовуєте цей Сайт та Послуги, доступні за допомогою Сайту лише для себе особисто або для інших фізичних осіб, від імені яких ви маєте законне право діяти та набувати відповідних прав та обов’язків. Цим ви підтверджуєте, що такі інші фізичні особи уповноважили вас і ви маєте законне право від їх імені здійснювати вибір та придбання Послуг та надавати згоду на обробку їх персональних та платіжних даних.
Ви зобов’язуєтеся своєчасно та у повному обсязі та до моменту створення Бронювання інформувати таких третіх осіб про ці умови, застереження, Правила Надання Послуг/Правила тарифу та обмеження, які можуть бути до них застосовані щодо замовлення, придбання та використання обраних послуг. Відповідальність за наслідки, викликані таким неповідомленням, а також за дії таких третіх осіб, викликані таким неповідомленням, несе виключно Покупець.
Ви зобов’язується невідкладно та у повному обсязі повідомляти фізичних осіб, від імені яких ви дієте, про будь-які зміни, що стосуються замовлених послуг та про будь-яку інформацію щодо замовлених послуг, отриману вами електронною поштою чи sms повідомленням або іншим доступним способом.

8. Ви погоджуєтеся з тим, що всі договори про надання послуг Перевізникам, укладаються вами безпосередньо з Перевізниками. Ви повністю усвідомлюєте, що Агентство не є стороною такого договору. Якщо ви не погоджуєтеся  із Правилами Надання Послуг / Правилами тарифу та умовами таких договорів із Перевізниками, ви не повинні створювати Замовлення Послуг. Погоджуючись із вказаним, Ви несете повну та одноособову відповідальність за дотримання Правил Надання Послуг обраного Вами Перевізника.

9. Проставляння Вами відповідної відмітки в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення є достатнім доказом факту ознайомлення і згоди з умовами, в тому числі достатнім доказом у будь-якому виді судочинства. Створення Замовлення і проставляння відповідної позначки номінально, тобто без фактичного ознайомлення з даними умовами, може привести до несприятливих наслідків для Покупця/Пасажира. Проставляння Вами відповідної позначки в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення про ознайомлення та погодження з умовами є безумовним і невід'ємним процесом створення Замовлення.

10. Покупець та Пасажири несуть повну відповідальність за:
підготовку, наявність і коректне оформлення віз, та документів, необхідних для перетину кордону країн транзиту (навіть якщо Пасажири не залишають аеропорт чи літак) та країни прибуття;
своєчасне надання Агентству паспортних, візових даних та даних про місце проживання Пасажирів у країні прибуття для внесення інформації в оплачене Бронювання, якщо цього вимагає Перевізник чи Постачальник Послуг.
Покупець та Пасажири підтверджують, що ознайомлені та зобов’язуються самостійно виконувати всі вимоги країни відправлення, транзиту та слідування, в тому числі вимоги до закордонних паспортів та інших формальних документів, у тому числі, умов про граничний термін дії закордонного паспорта, необхідний для отримання візи та в'їзду у країну прибуття; оформлення документів, необхідних при виїзді і прибутті: необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в'їзді в країну з безвізовим режимом; дотримання інших необхідних для в'їзду в країну вимог (наявність медичного страхування, необхідність вакцинації, підтвердження наявності достатньої кількості коштів, наявність зворотного квитка і т.д.); необхідність оформлення документів для виїзду неповнолітніх дітей віком до 18 (вісімнадцяти) років; необхідність оформлення документів для перевезення тварин та рослин, та умов їх розміщення у місці надання Послуг; дозволів на перевезення обладнання, музичних інструментів, зброї, художніх цінностей, та інших дозволів і погоджень.
Покупець та Пасажири підтверджують, що ознайомлені з особливостями та правила митних і прикордонних формальностей країни-відправлення та країни-слідування; правилами перевезення багажу; а також з правилами поведінки в країні транзиту чи прибуття  та зобов'язуються дотримуватися усіх таких правил.

11. Здійснюючи Бронювання на Сайті, Покупець зобов'язаний надати свої персональні  дані, а також персональні дані  Пасажирів/Клієнтів, якщо це необхідно для конкретно вибраної Послуги: прізвище, ім'я, по батькові (якщо зазначено у документі, що посвідчує особу і, якщо це потрібно для отримання вибраної Послуги); дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серія паспорта); дату народження; інформацію про стать; інформацію про громадянство; інші дані, які необхідні для замовлення та використання Послуг. Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Сайті може бути змінений Агентством на власний розсуд.
Пасажирам/Клієнтам, у яких персональні дані, зазначені у Бронюванні, не відповідають вказаним у документі, що посвідчує особу, до отримання Послуги не допускаються. За виправлення некоректно введених персональних даних стягується плата встановлена Постачальником послуг та/або Перевізником, крім цього зміна персональних даних Пасажира/Клієнта у Бронюванні може бути підставою для повернення квитків по цьому Бронюванню та оформлення нових квитків за новою вартістю.

12. Строк для оплати Бронювання вказується Перевізником/Постачальником відповідної Послуги.

13. Електронно-цифровий документ/бланк для вибраного виду Послуг надсилається Покупцеві на його адресу електронної пошти, вказану при оформленні Замовлення або надається у інший визначений спосіб (повідомлений Покупцю шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту чи номер мобільного телефону). Електронно-цифровий документ для вибраного виду Послуг (наприклад, електронний квиток/маршрут-квитанція, електронний ваучер, страховий поліс, квиток, бланк бронювання і т.п.), засвідчує придбання Послуги чи її Бронювання та підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою у вибраного Постачальника Послуг/Перевізника.
Якщо це передбачено відповідною Послугою, ви можете також отримувати повідомлення від Постачальників Послуг/Перевізників щодо замовленої вами Послуги. Агентство не контролює та не несе жодної відповідальності за будь-який обмін повідомленнями між вами та Постачальниками Послуг / Перевізниками, який відбувається без використання Сайту.

14. Курси обміну валют, доступні на Сайті, базуються на різних джерелах, доступних публічно і повинні використовуватися виключно з інформаційною метою. Курси обміну валют можуть не оновлюватися щодня, і фактичні ціни можуть бути не точними та відрізнятися від фактичного курсу обміну валют для вашої платіжної транзакції.
Якщо Бронювання здійснюється за межами країни, в якій випущена банківська картка, або валюта платежу відмінна від валюти платіжної картки, банк може конвертувати валюту, зняти комісію за обмін валют та нараховувати комісію за проведення міжнародної транзакції. У зв’язку з цим, сума, вказана у звіті про підтвердження платіжної транзакції, може бути у іншій валюті, і ця сума може бути відмінна від суми, зазначеної на підсумковій сторінці оплати. Конвертація валют та банківські комісії можуть виникати як на етапі оплати так і не етапі повернення коштів при анулюванні / скасуванні Бронювання.
Повернення Покупцеві сплачених за Замовлення коштів завжди здійснюється відповідно до цих умов, Правил  Надання Послуг/Правил Тарифу, інших правил та рекомендацій і т.п., в тому числі рекомендацій Перевізника/Постачальника Послуги, що застосовується для подачі та обробки запиту на повернення Послуги, та вимог застосовного законодавства.
Агентство має право вимагати у Покупця, що ініціює повернення коштів, копії додаткових документів: документів, що ідентифікують особу (наприклад, паспорт), заяв, довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань. Подаючи запит на повернення Послуги, Покупець зобов'язаний максимально детально донести до Агентства підставу (причину) такого повернення та необхідні документи. Покупець несе повну і одноосібну відповідальність за ненадання необхідних документів, а також за недонесення до Агентства підстави (причини) повернення Послуги.

15. Ви підтверджуєте, що повідомлені про те, що Перевізники не завжди надають Агентству/публікують в глобальної системи бронювання інформацію про скасування/затримки рейсу, про інші зміни щодо авіаквитка, в зв'язку з чим ви зобов'язані самостійно відстежувати інформацію про рейс, який входить в авіаквиток. 
Покупець зобов’язується самостійно ознайомлюватися із правилами перевезення багажу і погоджується з тим, що правила перевезення багажу можуть відрізнятися у кожного окремого Перевізника, відрізнятися у різних квитках у одному Замовленні та відрізнятися у кожного окремого Пасажира у Замовленні.

16.Вартість авіаквитків складається із тарифів, такс та зборів, встановлених Перевізниками та аеропортами. До вартості авіаквитка може включатися Сервісний Збір Агентства, банківські комісії та націнки за  переказ коштів. Загальна вартість авіаквитка доступна у Системі Бронювання на час покупки та може відрізнятися залежно від обраного методу оплати.
Агентство не дає жодних гарантій щодо незмінності ціни авіаквитків з моменту створення Бронювання до фактичного оформлення/виписки перевізних документів, оскільки не впливає на тарифну політику Перевізників. Ви повідомлені та погоджуєтеся, що створені та не оплачені вами протягом граничного строку Бронювання можуть бути анульовані Перевізником або вартість тарифу може бути змінена. Агентство не несе відповідальності, за скасування таких Бронювань Перевізниками та не гарантує збереження тарифів при повторному Бронюванні тих же авіаквитків.

17.Підтвердженням придбання авіаквитка є електронний квиток/маршрут-квитанція, яка надсилається Покупцеві на електронну пошту, вказану під час Бронювання або надання Покупцеві копії електронного квитка/маршрут-квитанції у інший погоджений спосіб.

18.У разі вимушеного та/або добровільного обміну/повернення авіаквитка, рішення про розмір коштів, що підлягають поверненню, про стягнення штрафів приймається у кожному окремому випадку виключно Перевізником та залежить від Правил тарифу конкретного авіаквитка та внутрішніх правил Перевізника. Додатково до штрафів при обміні/поверненні авіаквитка може застосовуватися додатковий збір Перевізника за його послуги.
Крім штрафів та зборів Перевізника, Агентство утримує Сервісний Збір: за послугу зміни/обміну авіаквитка у розмірі ___________________ гривень включно з ПДВ, з кожного Пасажира; за послугу повернення авіаквитка у розмірі ________________ гривень включно з ПДВ, з кожного Пасажира. У разі вимушеного обміну/повернення авіаквитка Сервісний Збір Агентства за оформлення не стягується. Вимушеним обміном/поверненням авіаквитка вважаються обставини, що визначені чинним законодавством та Правилами тарифу конкретного авіаквитка та внутрішніми правилами кожного окремого Перевізника. У разі анулювання/обміну/повернення авіаквитка Сервісний Збір, а також націнки за переказ коштів не повертаються.
Будь-які запити на внесення змін до авіаквитків розглядаються Перевізниками. Перевізники самостійно визначають строки розгляду запитів, Агентство лише надсилає Перевізнику відповідні запити та не може на них впливати чи нести відповідальність перед Покупцем у випадку затримки розгляду будь-якого запиту Перевізником.
Повернення коштів, сплачених за невикористаний авіаквиток, відбувається у той же спосіб, яким відбувалася оплата Бронювання та у строки відповідно до чинного законодавства.

19. Якщо Пасажир не прибув на свій рейс і не повідомив завчасно Перевізнику про зміни у своїй подорожі, Перевізник анулює бронювання не тільки на перший сегмент перельоту, але і на наступні сегменти маршруту і на зворотний рейс без повідомлення Пасажира.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Агентство робить усе можливе для того, щоб інформація, яка міститься на Сайті, була точною і достовірною. Ви погоджуєтеся і розумієте, що інформація про Послуги, засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах чи сторінках Сайту (розклади, статистика дані прибуття/відправлення транспортних засобів, описання послуг, фотографії, медіа файли, рейтинги, довідники, погода, курси валют, новини про туризм, інформаційні матеріали про країни, міста, події, ціни, тарифи, знижки, тощо), надаються відповідними постачальниками такої інформації, у тому числі Постачальниками Послуг / Перевізниками, або отримуються із публічних джерел і повинні використовуватися винятково з інформаційною метою та розміщені лише для вашої зручності. Оскільки вся інформація, яка публікується на Сайті, надається відповідними постачальниками такої інформації, у тому числі Перевізниками і Постачальниками Послуг, то, не зважаючи на компетентність та ретельний відбір постачальників інформації, Агентство не має можливості проводити тотальну незалежну перевірку всієї інформації, у зв’язку із чим така інформація, опублікована на цьому Сайті може містити неточності і помилки, в тому числі помилки у цінах, тарифах та іншій фінансовій інформації. Агентство не робить жодних заяв щодо використання такої інформації, яка міститься на Сайті, і не дає жодних гарантій, що дана інформація є повною, точною, правильною, корисною, актуальною, перевіреною та не містить помилок (у тому числі явних чи друкарських), тощо, та не несе відповідальності за використання вами такої інформації та заподіяні у зв’язку з цим збитки.  
Агентство не несе жодної відповідальності за будь-які та всі дії чи бездіяльність, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість будь-кого із Постачальників Послуг / Перевізників; або за будь-які тілесні ушкодження, смерть, псування майна або інші збитки чи додаткові витрати, у результаті вищевказаного та не здійснює жодних відшкодування із вказаних причин . Агентство не несе жодної відповідальності і не робитиме жодних виплат чи компенсацій, за збитки та додаткові витрати, понесені в процесі чи в результаті використання Послуг чи Додаткових Послуг, у тому числі, але не обмежуючись у разі будь-якої затримки, скасування, зміни маршрутів, втрату чи пошкодження багажу чи особистих речей, страйків, форс-мажорних обставин, зміни вартості Послуг та тарифів, вилучення тарифів з продажу, анулювання оплачених чи неоплачених Послуг чи Додаткових Послуг або з інших причин, оскільки дані обставини знаходять поза межами його контролю та регулювання.
Агентство не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту. Агентство не гарантує та не забезпечує і не несе жодної відповідальності щодо постійного та безпомилкового з’єднання та підключення до мережі Інтернет, не гарантує та не забезпечує якість різних каналів зв'язку загального користування, телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти чи зв’язку, за допомогою яких здійснюється доступ Користувача до Сайту, розділу «Мій квиток», замовлення Послуг або контакт зі Службою підтримки, і якщо внаслідок поганого зв'язку стався збій при виборі послуг, оформленні та/або оплаті Замовлення чи надання іншої інформації.
Агентство не робить жодних заяв та відмовляється від усіх гарантій що Сайт, його компоненти, сервери чи будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів чи інших руйнівних елементів та не надає гарантій щодо використання програмного забезпечення (у тому числі гарантіями щодо його якості, належної роботи) яке доступне на цьому Сайті. Ви зобов’язуєтеся самостійно вживати всіх необхідних заходів при використанні цього Сайту чи інших веб-сайтів на які надаються гіперпосилання з цього Сайту, щоб убезпечити своє обладнання чи програмне забезпечення від можливих елементів руйнівного характеру таких як, наприклад, віруси. Агентство наполегливо рекомендує використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення (у тому числі антивірусне програмне забезпечення).
Цей Сайт може містити гіперпосилання на веб-сайти, які не належать та не обслуговуються Агентством. Такі гіперпосилання можуть надаватися лише для вашої зручності та для ознайомлення. Агентство не контролює такі веб-сайти та зовнішні ресурси, не обслуговує такі веб-сайти і не несе відповідальності за їхню діяльність, зміст, рекламу, продукти та іншу надану ними інформацію та наслідки їх використання. Розміщення таких гіперпосилань на подібні веб-сайти не підтверджує та не гарантує, що Агентство схвалює розміщені матеріали на таких веб-сайтах, або асоціюється з їх власниками. Використання деяких гіперпосилань на веб-сайти та відображення даних з таких веб-сайтів (наприклад, Карти Google) повинні використовуватися з дотримання правил користування такими веб-сайтами і відповідно до встановлених ними політик обробки даних. Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомлюватися та дотримуватися правил користування такими зовнішніми веб-сайтами.   
За жодних обставин Агентство не несе відповідальності, не надає жодних відшкодувань збитків і не проводить компенсацій у випадку: незнання або недотримання Користувачем умов Правил Надання Послуг/Правил тарифів вибраних Постачальників Послуг / Перевізників, та особливостями надання Послуг; за недоставлення системами зв'язку та несвоєчасне прочитання / не прочитання Клієнтом чи Пасажиром електронних чи sms повідомлень, надісланих Агентством / Перевізником / Постачальником Послуг / Платіжною системою і пов’язаних із користуванням Сайтом, за дії третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись за дії: митних та імміграційних властей
Агентство несе відповідальність лише за умисний, прямий дійсний збиток, заподіяний внаслідок доведеного та встановленого у судовому порядку факту невиконання зобов’язань, що сталися з вини Агентства і межі такої відповідальності у жодному разі не можуть у сукупності перевищувати більшу із сум: або вартість замовленої послуги, або суму у гривні еквівалентну ста доларам США. Положення про обмеження відповідальності Агентства відображають погоджений розподіл ризиків між вами та Агентством.
 
 
Lufthansa